Trávníky

Mech v trávníku

Mechy se vyskytují především na zhutnělých a málo prostupných půdách, kde dochází v důsledku špatného vsakování vody k povrchovému zamokření. Rozšiřování mechů v trávnících zabraňujeme vertikutací, aerifikací, pískováním, udržováním pH půdy v optimálním rozmezí a dostatečnou výživou porostu. Proti Číst dále…

By proziZ, ago
Trávníky

Pískování trávníku

Pískem zlepšujeme vlastnosti těžkých a zhutnělých půd, můžeme zmírňovat terénní nerovnosti. Písek můžeme rozhrnovat smykem, lokální překrytí travního porostu by nemělo být vyšší než 7mm.

By proziZ, ago
Trávníky

Hubení plevelů v trávníku

Trávovité plevele je třeba zlikvidovat ještě před založením trávníku. Jednoleté plevele jsou likvidovány sečemi, na vytrvalé plevele je třeba použít herbicidy nebo je odstraňovat mechanicky. Pokud hrozí ještě před prvním přisekáním potlačení trav rychleji rostoucími Číst dále…

By proziZ, ago
Trávníky

Zavlažování trávníku

Pokud zavlažujeme, je třeba dodávat jednorázovou dávku dostatečně velkou ( 20-25 mm, tj. 20-25 l/m2), aby se voda dostala ke kořenům. Je lepší zavlažovat vyšší dávkou a méně často než naopak.

By proziZ, ago
Trávníky

Aerifikace

Aerifikaci (provzdušňování) provádíme především na těžších, hůře prostupných půdách a na zatěžovaných trávnících. Účelem je lepší prostupnost vody a vzduchu ke kořenům rostlin. Provádí se speciálními stroji – aerifikátory, které provádí vpichy do půdy. Poté Číst dále…

By proziZ, ago
Czech CS English EN German DE Russian RU