Mechy se vyskytují především na zhutnělých a málo prostupných půdách, kde dochází v důsledku špatného vsakování vody k povrchovému zamokření. Rozšiřování mechů v trávnících zabraňujeme vertikutací, aerifikací, pískováním, udržováním pH půdy v optimálním rozmezí a dostatečnou výživou porostu.
Proti mechům se používají přípravky na bázi zelené skalice.

Rubrika: TrávníkyVše

Czech CS English EN German DE Russian RU