Betonování chodníků

Betonování chodníků

Vybourání starých a vypraskaných chodníku, odvoz suti

Navození vrstvy štěrku

Položení kari sítí

Vylití betonem

Uhlazení, kartáčování