Důležité pojmy – jezírka

Důležité pojmy – jezírka

Aerobní bakterie – bakterie potřebující ke svému životu kyslík.

Anaerobní bakterie – bakterie žijící v prostředí bez kyslíku, nebo s jeho minimem

Nitrifikace – první fáze biologického čištění vody ve filtru, při níž aerobní bakterie přeměňují čpavek na dusitany a dusitany na dusičnany.

Čpavek (NH3)-  jedovatá látka, která je produkována jako odpad rybami, tvoří se také z exkrementů a zbytků v jezírku.

Dusitany (NO2) – jedovaté látky vznikající činností aerobních bakterií při přeměně čpavku v první fázi biologické filtrace.

Dusičnany (NO3) – látky jedovaté pouze při vyšší koncentraci, vznikají jako produkt při přeměně dusitanů ve filtru, slouží jako potrava pro rostliny, ale i řasy.

Denitrifikace – druhá fáze biologického čištění vody ve filtru, při níž anaerobní bakterie přeměňují dusičnany na volný dusík.

Uhličitanová tvrdost vody (KH) – ukazuje schopnost vody udržet stabilní hodnotu pH, optimální hodnota uhličitanové tvrdosti vody v jezírku je mezi 5° až 8° dkH.

Fosfáty (PO4) – látky vznikající ve filtraci jako odpadní produkt, slouží jako potrava pro rostliny, ale i řasy.