Hubení plevelů v trávníku

Hubení plevelů v trávníku

Trávovité plevele je třeba zlikvidovat ještě před založením trávníku. Jednoleté plevele jsou likvidovány sečemi, na vytrvalé plevele je třeba použít herbicidy nebo je odstraňovat mechanicky. Pokud hrozí ještě před prvním přisekáním potlačení trav rychleji rostoucími plevely, musíme použít herbicidy. Abychom vyloučili poškození mladých rostlin trav, provádíme aplikaci na suché porosty a za teplot do 23 stupňů . Tolerantní k mladým zásevům trav jsou Starane 250 EC a Lontrel 300, které lze používat od 3 listů trav. Basagran 600 a Basagran Super lze aplikovat od 4 listů trav, přípravky s účinnou látkou MCPA v nižší hranici registrované dávky lze použít od 4-5 listů trav. Kombinovat lze Starane s Lontrelem, kombinace jejich účinných látek je obsažena v přípravcích Agrofit Kombi a Travin. Velmi účinná je kombinace Starane + Lontrel + MCPA, kombinace těchto účinných látek je obsažena v přípravku Bofix. Vhodná je i kombinace Basagranů s MCPA
Na odnožené a dobře zakořeněné porosty lze použít řadu dalších přípravků. Do trav jsou registrovány například Duplosan KV, Duplosan DP, U 46 D Fluid, Mustang atd.Podrobnější informace jsou uvedeny v části věnované agrotechnice trav na semeno.