Jezírková voda

Jezírková voda

U jezírek platí dvojnásob, že je lepší příčinám problémů s vodou předcházet, než řešit následky zanedbané péče. Po zimním období je potřeba, aby se ve vodě co nejdříve ustálila biochemická a biologická rovnováha. K tomuto účelu existuje celá řada přípravků od různých výrobců. Přípravky na odstranění bahna a kalů, odstranění nežádoucích látek, odstranění řas, úprava pH vody a další.

Velice důležitá je pravidelná kontrola vody ať už jednoduchým testem, nebo sofistikovanější sadou pro test vody.

Mezi nejčastější problémy s vodou řadíme:

Zelená voda
Vláknitá řasa
Zakalená voda
Pěna na hladině
pH mimo vhodné hodnoty (pH pod 6 a nad 8)
Vysoký obsah dusíku a fosforu

Všechny tyto problémy lze řešit, ale jak je napsáno v úvodu, nejlepší je dělat vše pro to aby jsme jim předcházeli.