Vertikutace

Vertikutace

Vertikutací ( prořezáváním) odstraňujeme z travního drnu vrstvu plsti,která vzniká postupným hromaděním odumřelých částí rostlin, zároveň rozrušíme a odstraníme i mechy. Provádí se speciálními stroji – vertikutátory, které rotujícími noži prořezávají drn kolmo k povrchu půdy. Nastavení hloubky řezu má být takové, aby nože narušily půdu maximálně do hloubky 2 mm a nedošlo tak k poškození kořenů rostlin. Tímto zásahem zlepšíme přístupnost vody a vzduchu ke kořenům rostlin, snížíme i riziko výskytu houbových chorob. Na trhu jsou i vertikutační hrábě, podobný výsledek můžeme dosáhnout i železnými hráběmi.
Vertikutaci provádíme po přisekání trávníku, můžeme ji provádět po celé vegetační období, ale s ohledem na následnou regeneraci trávníku je nejlepší časný jarní termín. Po provedené vertikutaci má ihned následovat odstranění vyneseného materiálu z povrchu trávníku a přihnojení dusíkem. V případě potřeby (těžší půdy) je možné po vertikutaci provést zapískování, případně dosev porostu.